Kirjoituspyyntö parisuhteissa kohdattua taloudellista väkivaltaa ja riippuvuuksia käsittelevään tutkimukseen

Kirjoituspyyntö parisuhteissa kohdattua taloudellista väkivaltaa ja riippuvuuksia käsittelevään tutkimukseen

Olen sosiaalityön opiskelija ja teen Lapin yliopistossa pro gradu -tutkielmaa riippuvuuksista parisuhteissa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla. Tutkielman ohjaajana toimii yliopistonlehtori Pia Skaffari.

Aihe on tärkeä, koska taloudellinen väkivalta on vähän tutkittu kohde, jonka yhteyttä erilaisiin riippuvuuksiin ei ole vielä Suomessa tutkittu. On tärkeää saada lisää tietoa siitä, millaista tukea taloudellisen väkivallan kokijat ja/tai tekijät tarvitsevat. Tutkielman kautta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää käytännön työssä taloudellista väkivaltaa kohdanneiden tai tehneiden parissa.

Tutkimukseen voivat osallistua henkilöt, jotka ovat kokeneet parisuhteessaan taloudellista väkivaltaa, ja jotka kokevat, että riippuvuudella/riippuvuuksilla on jokin yhteys tilanteeseen. Voit olla väkivallan kokija tai tekijä.

Tutkimukseen osallistuminen:

Kirjoita vapaamuotoinen tarina kokemuksistasi. Sinulla on vapaus päättää, mitä ja miten kerrot asiasta. Alla on suuntaa antavia kysymyksiä, joista voi olla sinulle apua kirjoittaessasi kokemuksistasi:

1. Millaisia kokemuksia sinulla on parisuhteessa ilmenneestä taloudellisesta väkivallasta? Oletko ollut kokijana vai tekijänä?

2. Koetko, että riippuvuuksilla on jokin yhteys parisuhteessasi tapahtuvaan tai tapahtuneeseen taloudelliseen väkivaltaan (voit tarkentaa, millaisesta riippuvuudesta/ riippuvuuksista oli kyse)? Miten yhteys on ilmennyt?

3. Mitä parisuhteessa on tapahtunut?

4. Oletko saanut tilanteeseesi tukea palvelujärjestelmästä? Millaista tukea olet saanut? Minkälaista tukea olisit tarvinnut, jos koet ettet ole saanut tarvitsemaasi tukea?

Taustatietoina pyydämme seuraavia: ikä, sukupuoli, oletko väkivallan kokija vai tekijä, ja miten pitkästä parisuhteesta on kyse.

Kirjoituksen voit lähettää sähköpostitse Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n hankesuunnittelijalle, joka toimittaa aineiston tutkimuksen tekijälle ilman vastaajan yhteystietoja tai tunnistetietoja, osoitteeseen: hanna.nylen@violary.fi. Lähetäthän kirjoituksen 1.3- 15.4.2022 välisenä aikana.

Kaikki saatu aineisto käsitellään ehdottoman anonyymisti ja luottamuksella, ja tutkielman tekemisessä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita (TENK). Tutkielma toteutetaan yhteistyössä Taloudellinen väkivalta tutuksi – hankkeen kanssa, jota toteuttavat Viola – väkivallasta vapaaksi ry sekä Vaasan ensi- ja turvakoti ry.

Toivon kirjoituspyynnölle hyvää vastaanottoa,

Elina Seitz, Lapin yliopisto, eseitz@ulapland.fi