Mistä hankkeessa on kyse?

Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke 2021-2024

Taloudellinen väkivalta tutuksi –hanke toteutetaan valtakunnallisesti VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n, Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n ja hankekumppanien toimesta ajalla 1.5.2021 – 30.4.2024.

Hankkeen taustaa

Taloudellisesta väkivallasta ilmiönä ja sen uhrien auttamisesta ei ole systemaattista ja laaja-alaista tietoa. Hanketta suunnitellessa nousi esiin, että käytännön väkivaltatyössä avun tarvitsijoita tunnistetaan, mutta auttamisen keinot ovat rajallisia ja auttamisessa on rakenteellisia esteitä.  

Mitä on taloudellinen väkivalta?

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongelma ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti. Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteessa ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa kohdistuen esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan.  Taloudellinen väkivalta voi sisältää erilaisia vahingoittamisen tapoja. Se voi ilmetä esimerkiksi rahaan liittyvänä kontrollointina, taloudellisena hyväksikäyttönä, eron jälkisenä taloudellisena väkivaltana tai työssäkäynnin rajoittamisena ja häirintänä. Lue lisää taloudellisesta väkivallasta täältä. 

Miksi taloudelliseen väkivaltaan puuttuminen on tärkeää? 

Tutkimusten mukaan parisuhteessa rahaan liittyvät konfliktit kärjistyvät useammin vakavammiksi ja suhteen hyvinvointia uhkaaviksi kuin muut riidat (Kiiski, 2011). 

Taloudelliset ongelmat nostavat itsemurhariskiä kolminkertaiseksi (Holkar, 2018). 

Taloudelliset ongelmat aiheuttavat kielteisiä seurauksia uhrinsa terveydentilaan, työssäkäyntiin ja koulutukseen ja vaikeuttavaa väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä (Kaittila, 2017). 

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteet  

Ilmiön ymmärtäminen. Tehdään tunnetuksi taloudellisen väkivallan ilmiötä ja sen seurauksia. Ilmiö tunnistetaan ja sen kohteena olevat ymmärtävät olevansa taloudellisen väkivallan kokijoita.  

Ammattilaisten osaaminen. Lisätään ja kehitetään auttamiskäytänteitä sekä ammattilaisten osaamista ja verkostoitumista. Ammattilaisten taidot auttaa kasvavat ja heidän keskinäinen verkostoitumisena lisääntyy. 

Kokijoiden auttaminen. Helpotetaan kokijoiden kokonaistilannetta ja pääsyä neuvonnan, ohjaamisen ja palveluiden piiriin. Kehitetään uusia auttamisen muotoja. 

Ilmiön tunnettuus. Lisätään tietoisuutta, ymmärrystä ja osaamista taloudellisen väkivallan kysymyksissä. Nostetaan esiin muutostarpeita auttamisrakenteissa ja -käytänteissä. 

Taloudellinen väkivalta tutuksi –hanke toteutetaan valtakunnallisesti VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n, Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n ja hankekumppanien toimesta ajalla 1.5.2021 – 30.4.2024. Hankkeen yhteystiedot löydät täältä.