Projektet Känn det ekonomiska våldet har avslutats – tack för samarbetet!

Känn det ekonomiska våldet -projektet avslutades den 30.6.2024. Stort tack till alla samarbetspartners, erfarenhetsexperter och till de som deltagit i vårt projekt på olika sätt!

Webbplatsen www.taloudelinenvakivalta.fi fortsätter som informationskälla tills vidare. Dessutom kan du hitta information om ekonomiskt våld på THL:s hemsida och Nettiturvakoti.

I augusti publiceras en digital handbok om ekonomiskt våld. Handboken är gjord i projektet och innehåller information om fenomenet och iakttagelser från projekttiden. Den fungerar som en manual för att känna igen ekonomiskt våld och hjälpa dem som har blivit utsatta.

Önskar er en fin sommar

Hanna & Tita