Det ekonomiska våldets många ansikten.

Berövande av ekonomiskt oberoende är ett starkt sätt att kontrollera en annan. Det har också mycket negativa konsekvenser för den utsatta och eventuella barn. Förutom att det försämrar den ekonomiska situationen har det också en negativ inverkan på hälsa och personligt kapital och det gör det betydligt svårare att lämna ett våldsamt förhållande.

Ekonomiskt våld förekommer i många olika former och i olika nära relationer.

Ekonomiskt våld förekommer i många olika former och i olika nära relationer. Pengarelaterad kontroll kan i ett nära förhållande till exempel ta sig i uttryck i att ena partnern kontrollerar den andras användning av pengar, ensam fattar alla beslut relaterade till pengar eller döljer information om den egna, partnerns eller den gemensamma ekonomin. Att störa någon annans jobb eller göra det svårare att ta sig till jobbet är också former av ekonomiskt våld. I samband med eller efter skilsmässa kan ekonomiskt våld visa sig som manipulation av gemensamma medel, vägran att betala underhållsbidrag och avsiktligt förlängande av vårdnadstvister.

Projektet är ett samarbete mellan Viola ry och Vasa mödra- och skyddshem ry

”Det började så småningom. I början av förhållandet kommer jag ihåg att jag hjälpte min make ekonomiskt och betalade ensam våra gemensamma utgifter. Jag betalade till exempel hyran, butiksinköp och tankning av bilen. Jag har själv växt upp i en familj där ansvaret för ekonomin delades och jag kunde inte tänka mig annat än att hjälpa min make. När allt kommer omkring betalade jag för oss båda och för våra barns levnad och alla gemensamma utgifter, även om min make hade högre lön än mig.”

Det började så småningom. I början av förhållandet kommer jag ihåg att jag hjälpte min make ekonomiskt och betalade ensam våra gemensamma utgifter. Jag betalade till exempel hyran, butiksinköp och tankning av bilen. Jag har själv växt upp i en familj där ansvaret för ekonomin delades och jag kunde inte tänka mig annat än att hjälpa min make. När allt kommer omkring betalade jag för oss båda och för våra barns levnad och alla gemensamma utgifter, även om min make hade högre lön än mig.”

Lämna inte ensam. Hjälp finns att fås.

Det finns hjälp att fås för ekonomiskt våld. De som blivit utsatta för ekonomiskt våld behöver ofta hjälp från flera olika håll. Djungeln av hjälpare kan kännas utmattande. Inom projektet försöker vi ta hänsyn till hela situationen kring ekonomiskt våld och vid behov går vi vid din sida och hjälper dig att hitta rätt hjälp för just dig.

Hjälp finns att fås

Kunskap och färdigheter för att hantera ekonomiskt våld.

Projektet strävar också till att utveckla professionellas förmåga att identifiera och hantera ekonomiskt våld i sitt klient- eller patientarbete. Att förstå fenomenet är en nödvändig grund för att hjälpa dem som upplever ekonomiskt våld. Mångprofessionell hjälp behövs ofta och det är viktigt att den våldsutsatta inte lämnas ensam i sin situation. I projektet kommer vi också att hjälpa professionella att utveckla sin förmåga att möta denna dolda form av våld.

För professionella

Lämna inte ensam. Hjälp finns att fås.

Lämna inte ensam.
Hjälp finns
att fås.