Hanke toteutetaan yhteistyössä kehittäjäkumppaneiden kanssa.