Taloudelllista väkivaltaa kokenut, osallistuthan elämänlaatukartoitukseemme

Koetko tai oletko aiemmin kokenut taloudellista väkivaltaa lähisuhteessa? Osallistu lyhyeen elämänlaatukartoitukseemme.
Haluamme tuoda esille taloudellisen väkivallan vaikutuksia ihmisten elämään, jonka vuoksi kartoitamme taloudellisen väkivallan kokijan kokemaa yleistä elämänlaatua. Kysely toteutetaan anonyymisti ja annettuja vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Lämmin kiitos arvokkaasta avustasi taloudellisen väkivallan vastaisen työn tueksi!
Ystävällisin terveisin
Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanketiimi
Hanna Nylén & Tita Yli-Kätkä