Hanketyöntekijät

Hanketyöntekijät

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n sekä hankekumppaneidemme toimesta.

Hankesuunnittelija Hanna Nylén

Hanna on työskennellyt hankkeen hankesuunnittelijana VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:ssä Mikkelissä toukokuusta 2021 eli hankkeen alusta alkaen. Hän on koulutukseltaan psykiatriseen hoitotyöhön syventynyt sairaanhoitaja ja kauppatieteiden maisteri.

”Taloudellinen väkivalta on vielä melko tuntematon ilmiö, joten hankkeella on todella tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. On hienoa olla mukana lisäämässä ymmärrystä ja kehittämässä toimintamalleja. Toivon, että hankkeemme myötä taloudellisen väkivallan kohteena olevat kokijat voivat paremmin tunnistaa oman tilanteensa ja saada apua. Tärkeää on myös auttaa ammattilaisia kehittymään ilmiön kokijoiden kohtaamisessa ja auttamisessa heidän tarvitsemallaan tavalla. Taloudellisesta väkivallasta keskusteleminen on tärkeää siksi, että sillä voi olla hyvin pitkäaikaisia ja laajoja vaikutuksia kokijan ja lasten elämään niin taloudellisessa mielessä kuin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.”

Hanketyöntekijä Tita Yli-Kätkä

Tita aloitti hanketyöntekijänä Vaasan ensi- ja turvakoti ry:ssä elokuussa 2021. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri pääaineenaan kehityspsykologia.

”Hankkeen aihe tuntuu minulle tärkeältä, koska ilmiö on niin tuntematon. On ollut hienoa huomata, että ammattilaiset, jotka kohtaavat taloudellista väkivaltaa työssään ottavat hankkeen avosylin vastaan . Toivon, että voimme näiden kolmen vuoden aikana antaa heille enemmän työvälineitä ja että tietoisuus taloudellisesta väkivallasta kasvaa koko yhteiskunnassa. Toivon tietysti myös, että yhdessä voisimme luoda kokijoille helpomman tavan saada tarvitsemaansa apua.”