Taloudellisen väkivallan monet kasvot.

Taloudellisen itsenäisyyden riistäminen on vahva keino toisen kontrollointiin. Sillä on myös erittäin negatiivisia seurauksia kokijalle ja mahdollisille lapsille, sillä taloudellisen tilanteen heikkenemisen lisäksi se vaikuttaa kielteisesti terveydentilaan ja henkilökohtaiseen pääomaan sekä hankaloittaa merkittävästi väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä.

Taloudellista väkivaltaa esiintyy monissa eri muodoissa ja erilaisissa lähisuhteissa.

Taloudellista väkivaltaa esiintyy monissa eri muodoissa ja erilaisissa lähisuhteissa. Kun lähisuhteessa esimerkiksi puoliso valvoo toisen rahankäyttöä, tekee yksin kaikki rahaan liittyvät päätökset tai salaa toiselta toisen tai omia rahojaan koskevia tietoja, on kyse rahaan liittyvästä kontrolloinnista. Toisen työnteon häiriköiminen tai töihin pääsyn hankaloittaminen ovat niin ikään taloudellisen väkivallan muotoja. Eron yhteydessä tai eron jälkeen se voi ilmetä yhteisten varojen manipulointina, elatusmaksuista kieltäytymisenä tai vitkutteluna sekä huoltoriitoihin liittyvien oikeudenkäyntien pitkittämisenä tai tehtailuna.

Hanke on VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ja Vaasan ensi- ja turvakoti ry:n toteuttama

”Se alkoi pikkuhiljaa. Suhteen alkuvaiheessa muistan usein auttaneeni puolisoani taloudellisesti ja maksaneeni yksin meidän yhteisiä menojamme, esimerkiksi kauppaostoksia, auton tankkausta ja vuokria. Olin itse kasvanut sellaisessa perheessä, jossa taloudesta kannetaan vastuuta yhdessä ja en voinut kuvitellakaan, ettenkö auttaisi puolisoani. Loppujen lopuksi maksoin vuosien ajan meidän molempien sekä lastemme elämisen ja kaikki yhteiset kulut, vaikka puolisollani on minua suurempi palkka.”

”Se alkoi pikkuhiljaa. Suhteen alkuvaiheessa muistan usein auttaneeni puolisoani taloudellisesti ja maksaneeni yksin meidän yhteisiä menojamme, esimerkiksi kauppaostoksia, auton tankkausta ja vuokria. Olin itse kasvanut sellaisessa perheessä, jossa taloudesta kannetaan vastuuta yhdessä ja en voinut kuvitellakaan, ettenkö auttaisi puolisoani. Loppujen lopuksi maksoin vuosien ajan meidän molempien sekä lastemme elämisen ja kaikki yhteiset kulut, vaikka puolisollani on minua suurempi palkka.”

Älä jää yksin. Meiltä saat apua ja tukea.

Taloudelliseen väkivaltaan on saatavilla apua. Taloudellisen väkivallan kokijoilla on usein useamman eri palvelun tarve. Auttavien tahojen viidakko voi tuntua uuvuttavalta. Me hankkeessa pyrimme huomioimaan taloudellisen väkivallan kokonaisuuden ja kuljemme tarvittaessa rinnallasi ja autamme sinua löytämään juuri sinulle oikeanlaista apua.

Apua tilanteeseen

Tietoa ja taitoa taloudellisen väkivallan kohtaamiseen.

Hankkeen tehtävänä on myös kehittää ammattilaisten valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi taloudellinen väkivalta asiakas- tai potilastyössään. Ilmiön ymmärrys toimii vankkana pohjana taloudellisen väkivallan kokijoiden auttamiseen. Usein tarvitaan moniammatillista apua ja onkin tärkeää, ettei kokijaa jätetä yksin tilanteessaan. Me hankkeessa autamme myös ammattilaisia kehittämään valmiuksiaan kohdata tätä piilossa olevaa väkivallan muotoa.

Ammattilaisille

Älä jää yksin. Meiltä saat tukea ja apua.

Älä jää yksin.
Meiltä saat
tukea ja apua.