Oletko nainen ja olet kokenut eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa toistuvasti ex-mieheltäsi?

Muokattu 24.3.2022: Suullisiin haastatteluihin ei enää haeta henkilöitä, mutta webropol-kyselyyn on mahdollista vastata 31.3 asti. Lämmin kiitos kaikille haastatelluille ja ilmoitusta jakaneille.

Oletko nainen ja olet kokenut eron jälkeistä taloudellista väkivaltaa toistuvasti ex-mieheltäsi?

Opiskelen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (Jyväskylän yliopistossa) sosiaalityötä, ja teen pro gradu -tutkielmaa taloudellisesta vainosta, mikä tarkoittaa eskaloitunutta tilannetta eron jälkeen, jolloin entinen puoliso suunnitelmallisesti yrittää vahingoittaa taloudellisesti eri tavoin. Tutkielman tarkoitus on tuottaa tietoa taloudellisesta vainosta ja avun hakemisesta, kuvaamalla väkivaltailmiötä ja sitä, minkälaisia merkityksiä avun saaminen saa. Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia kokemustietoa hyväksi käyttämällä.

Tarvitsen nyt apuasi tutkimusaineiston keräämisessä. Oletko nainen ja olet kokenut eron jälkeistä taloudellista vainoa ex-mieheltäsi ja haluat tuoda esiin omaa kertomuksesi, ajatuksia ja tunteita väkivallasta ja avun saamisesta, olet henkilö, jota etsin. Tarkoitus on suorittaa 2–3 haastattelua, ja haastattelut on mahdollista suorittaa kirjallisesti ja/tai suullisesti, oman valintasi mukaan. Suulliset haastattelut suoritetaan verkkovälitteisesti yliopiston Zoomin kautta, ja kirjalliset haastattelut tehdään Webropol-lomakkeen avulla. Suullisissa haastattelussa on mahdollista olla mukana myös vain äänen kanssa. Haastattelut voidaan toteuttaa helmi-maaliskuussa 2022.

Suulliset haastattelut nauhoitetaan, ja nauhoitteet poistetaan sen jälkeen, kun nauhoitteet on kirjoitettu tekstimuotoon ja niistä on poistettu kaikki tunnistetiedot. Tekstiaineisto analysoidaan ja se tallennetaan aineiston käsittelyn eri vaiheissa salasanan takana olevalle yliopiston asemalle. Tekstimateriaalia käytän ainoastaan tässä tutkielmassa ja tekstimateriaali tuhotaan tutkielman valmistuttua. Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti ja tiedot pysyvät anonyymina koko prosessin ajan. Tutkielmassa tunnistetiedot eivät tulee esiin.

Teen tutkimusta yhteistyössä ”Taloudellinen väkivalta tutuksi”-hankkeen kanssa.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluihin voit ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse, niin annan lisätietoa ja sovitaan jatkosta. Ohessa on Webropol-lomake, johon voit kirjoitta oman tarinasi ja kokemuksesi, jos et ole halukas suulliseen haastatteluun ja koet kirjoittamisen sinulle luontevaksi tavaksi kertoa omasta kokemuksestasi. Webropol-kyselyssä on mahdollista pysytellä anonyyminä.

Linkki (suomenkieliseen) Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/DF268C24756EB2BD

Ystävällisin terveisin

Mikaela Sjöblom, mitesjob@student.jyu.fi