Är du kvinna och har blivit utsatt för ekonomiskt våld av din ex-man upprepade gånger efter separation?

Uppdaterat 24.3.2022: Inga fler personer söks för muntliga intervjuer men det är möjligt att svara på webropol-enkäten fram till 31.3. Varmt tack till alla intervjuade och till de som delat inlägget.
Länk till Webropol-frågeformulär: https://link.webropolsurveys.com/S/35AF119C2BD9F19C

Är du kvinna och har blivit utsatt för ekonomiskt våld av din ex-man upprepade gånger efter separation?

Jag studerar socialt arbete på Karleby universitetscenter Chydenius (Jyväskylä universitet) och skriver min pro gradu-avhandling om ekonomisk förföljelse efter separation, som innebär en eskalerad situation efter separation, då ex-partnern systematiskt försöker skada den tidigare partnern ekonomiskt på olika sätt. Studiens syfte är lyfta fram mer kunskap om ekonomisk förföljelse och om hjälpsökande, genom att beskriva våldsfenomenet och vilka betydelser hjälpen har. Svar på forskningsfrågorna söks utifrån erfarenhetskunskap.

Jag behöver nu din hjälp för att samla in forskningsmaterial. Är du kvinna och har blivit utsatt för ekonomisk förföljelse efter separation av din ex-man och vill framföra din berättelse, tankar och känslor om våldet och om hjälpen som fås, är du den person jag söker. Tanken är att göra 2–3 intervjuer, och intervjuerna kan göras skriftligt och/eller muntligt enligt eget val. Muntliga intervjuer utförs online via universitetets Zoom, och skriftliga intervjuer via ett Webropol-frågeformulär. I muntliga intervjuer är det möjligt att delta med endast ljud. Intervjuerna kan utföras i februari-mars 2022.

Muntliga intervjuer spelas in, och inspelningarna raderas efter att de skrivits i textform och alla identifierande uppgifter tagits bort. Textmaterialet analyseras, och det sparas på universitetets lösenordskyddade server under tiden det hanteras och används. Textmaterialet används endast i denna avhandling, och textmaterialet förstörs efter att avhandlingen är klar. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och förblir anonyma genom hela processen. Inga identifierande uppgifter framkommer i avhandlingen.

Avhandlingen görs i samarbete med projektet ”Känn det ekonomiska våldet”.

Kontakta mig per e-post ifall du är intresserad av att delta i intervjuer, så kan jag ge mer information och så kan vi komma överens om fortsättningen. Bifogat finns ett Webropol-frågeformulär, där du kan skriva din berättelse och dina erfarenheter, ifall du inte vill delta i en muntlig intervju och du upplever att det känns naturligare för dig att skriva om dina egna erfarenheter. Det är möjligt att svara anonymt på Webropol-frågeformuläret.

Länk till (svenskspråkigt) Webropol-frågeformulär: https://link.webropolsurveys.com/S/35AF119C2BD9F19C

Med vänlig hälsning

Mikaela Sjöblom, mitesjob@student.jyu.fi