Projektarbetarna

Projektarbetarna

Det nationella projektet är ett samarbete mellan VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem ry, samt flera andra samarbetspartners.

Projektplanerare Hanna Nylén

Hanna har jobbat som projektarbetare vid VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry i St Michels från projektets början i maj 2021. Hanna är utbildad psykiatrisk sjukskötare och ekonomie magister.

”Ekonomiskt våld är fortfarande ett ganska okänt fenomen, så projektet har en riktigt viktig samhällsroll. Det är fantastiskt att vara med och öka förståelsen och utveckla arbetsmodeller. Jag hoppas att vårt projekt gör det möjligt för dem som utsätts för ekonomiskt våld att bättre identifiera sin egen situation och få hjälp. Det är också viktigt att hjälpa professionella att bemöta och hjälpa dem som upplever fenomenet. Att diskutera ekonomiskt våld är viktigt eftersom det kan ha en mycket långsiktig inverkan på de utsattas liv, både i ekonomiska termer och när det gäller hälsa och välbefinnande. ”

Projektarbetare Tita Yli-Kätkä

Tita började som projektarbetare vid Vasa mödra- och skyddshem ry i augusti 2021. Tita är utbildad politices magister med utvecklingspsykologi som huvudämne..

”Projektets ämne känns viktigt för mig eftersom fenomenet är så okänt. Det har varit roligt att märka att projektet tas emot med öppna armar av professionella som möter ekonomiskt våld i sitt arbete. Jag önskar att vi under de här tre åren kan ge dem mera arbetsverkvertyg och att kännedomen om ekonomiskt våld ökar i hela samhället. Givetvis önskar jag också att vi tillsammans har kunnat öppna upp en enklare väg för utsatta att få den hjälp de behöver.”