Pressmeddelande: Ekonomiskt våld är vanligt men förblir ofta dolt

Ekonomiskt våld får lite uppmärksamhet men är ett vanligt fenomen som kan vara svårt att känna igen för både den som upplever det och för den professionella hjälparen. Förbundet för mödra- och skyddshems medlemsföreningar driver projektet Känn det ekonomiska våldet som belyser fenomenet och utvecklar sätten att hjälpa.

Ekonomiskt våld förekommer inte bara i parrelationer, utan även mellan föräldrar eller mor- och farföräldrar och barn, även i många andra nära relationer, från vänner till assistenter och vårdare. I samband med våld i nära relationer förekommer nästan alltid någon form av ekonomiskt våld.

– Tack vare projektet har vi börjat förstå vad ekonomiskt våld är och vad det har för effekter på välbefinnandet och familjernas vardag. Det ger oss också viktig information som vi kan förmedla för att hjälpa både offren och förövarna, säger Riina Karjalainen, sakkunnig inom våldsarbete på Förbundet för mödra- och skyddshem.

Pengar är ett vanligt konfliktämne i relationer som lätt eskalerar och ökar risken för fysiskt våld. Den vanligaste formen är pengarelaterad kontroll, som är en del av psykiskt våld. Typiskt är också olika levnadsstandarder inom familjen: en person betalar såväl sina egna som gemensamma och barns utgifter, och den andra använder sina pengar enbart för sig själv. Fenomenet är dessutom ofta kopplat till missbruksproblem, där missbrukarens skuldsättning kan gå mycket långt innan de närmaste blir medvetna om det.

Ekonomiska svårigheter dyker ofta upp i bakgrunden av familjemord som en del av tvångskontrollens dynamik. Ekonomiskt våld är också förknippat med en ökad risk för självmord.

Rättsskyddet bör uppdateras

Juridiska frågor relaterade till ekonomin bidrar till att den utsatta kanske inte kan ta sig ur situationen. Till exempel kan motparten i samband med en skilsmässa förlänga bodelningen i åratal, så att till sist finns inget av det som ska delas kvar.

– Det finns betydande luckor i rättsskyddet. Ibland kan offret inte använda sina medel på grund av ekonomiskt våld, i vilket fall personen till sitt förfogande har pengar enbart till pappers. Då kommer personen att lämnas utan många stöd, som gratis rättsskydd, säger projektplanerare Hanna Nylén från Viola – Väkivallasta vapaaksi ry.

Människor som upplevt våld kan ha svårt att handla, de kanske upplever skam och behöver hjälp i myndighetsnätverket. Nylén understryker att multiprofessionellt samarbete måste eftersträvas för att hjälpa.

Kontakter

Tita Yli-Kätkä, projektarbetare (Känn det ekonomiska våldet 2021–2024), Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry
tita.yli-katka@vaasanturvakoti.fi
050 3409450

Lisätietoja suomeksi:
Riina Karjalainen, Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija
riina.karjalainen@etkl.fi
044 0970790

https://www.sttinfo.fi/tiedote/ekonomiskt-vald-ar-vanligt-men-forblir-ofta-dolt