Hjälp till förövaren

Hjälp till förövaren

Funderar du på om du har använt ekonomiskt våld mot din partner, förälder, barn eller annan närstående? Undrar du om dina nära och kära känner sig otrygga tillsammans med dig?

Den här sidan är till för dig som är mån om ditt eget beteende. Det är bra att du har reflekterat över din egen användning av våld och hittat hit. Att identifiera våld och reflektera över sitt eget beteende är det första och viktigaste steget mot att förändra situationen.

Underliggande ekonomiskt våld beror ofta på förövarens omedvetna eller medvetna behov av att kontrollera en närstående, till exempel sin egen partner. Det kan också finnas beroendeproblematik i bakgrunden, såsom spelberoende eller alkohol- eller drogmissbruk, som gradvis driver förövaren att utnyttja en närstående ekonomiskt för att kunna fortsätta sitt missbruk. Ekonomiskt våld är till exempel olovlig användning av partnerns eller familjens gemensamma pengar för personliga ändamål eller trakasserier eller förföljelse av en före detta partner efter skilsmässa i frågor som rör egendom, pengar eller barnbidrag.

Inom våldsarbetet får också de personer som använt våld hjälp. Den senaste tiden har särskilda insatser gjorts inom våldsarbetet för att möta och hjälpa förövare. Det finns också ett program riktat till förövare för att stoppa våld i nära relationer (Turvallisille raiteille). Programmet är avsett för de som har använt våld i nära relationer och som har begått ett våldsbrott.

På Net skyddshemmets hemsidor du råd och anvisningar för personer som har använt våld. Där hittar du verktyg för att bedöma din egen situation och information om varifrån du kan få professionell hjälp om dina egna medel inte räcker till för att förändra situationen. Även om det kan verka omöjligt att be om hjälp och diskutera det är det ändå värt att göra något konkret för att stoppa våldet, speciellt om det finns barn i familjen eller om situationen har pågått under en längre tid. Många föreningar som hjälper förövare använder även en elektronisk tidsbokningstjänst, där du enkelt, snabbt och anonymt kan boka tid om du vill.