Ekonomiskt våld förekommer i olika former

Former av ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld förekommer i många olika former och i olika nära relationer. Berövande av ekonomiskt oberoende är ett starkt sätt att kontrollera en annan. Det har också mycket negativa konsekvenser för den utsatta och eventuella barn. Förutom att det försämrar den ekonomiska situationen har det också en negativ inverkan på hälsa och personligt kapital och det gör det betydligt svårare att lämna ett våldsamt förhållande. Ekonomiskt våld kan också förekomma till exempel av vuxna barn gentemot föräldrar eller morföräldrar, men barn eller unga kan också uppleva det av sina föräldrar.

I många internationella studier verkar det förvånansvärt vanligt att i nära relationer där det förekommer psykiskt och/eller fysiskt våld så förekommer det nästan alltid också någon form av ekonomiskt våld. Således är ekonomiskt våld tydligt kopplat till andra former av våld i hemmet, men det kan också inträffa utan andra former av våld. Det tenderar också att förvärras när det fortsätter, precis som andra former av våld i nära relationer.

Ladda ner en utskrivbar version av affischen här.

Kontroll av pengar

Det kan handla om övervakning och kontroll av den andras pengar, att man själv tar alla beslut som rör den gemensamma ekonomin eller att man hemlighåller information om den andras, sin egen eller den gemensamma ekonomin.

”Mina barns pappa tvingar mig att redovisa vad jag handlar till barnen för barnbidraget. När han anser att det inte är nödvändiga saker vill han att jag ger tillbaka pengar.”

”Mina barns pappa tvingar mig att redovisa vad jag handlar till barnen för barnbidraget. När han anser att det inte är nödvändiga saker vill han att jag ger tillbaka pengar.”

”När jag handlade mat fick jag en summa pengar som skulle räcka till mycket. Om jag någon gång köpte en chokladplatta blev jag utskälld – det var ju slöseri och bevis på att jag inte kunde hantera pengar.”

”När jag handlade mat fick jag en summa pengar som skulle räcka till mycket. Om jag någon gång köpte en chokladplatta blev jag utskälld – det var ju slöseri och bevis på att jag inte kunde hantera pengar.”

Ekonomiskt utnyttjande

Det kan handla om påtryckning till skuldsättning eller att man försätter den andra i en skuldspiral. Det kan handla om olika levnadsstandard inom familjen, att man använder gemensamma medel för sina egna ändamål eller vägrar att ta ekonomiskt ansvar. Det kan också röra sig om stöld eller utpressning av pengar av närstående. Hit hör också olika romantik- och kärleksbedrägerier.

”Det var en riktigt stor chock att hitta brev från indrivningsbyråer och utmätningar som min mamma hade gömt. Allt var i mitt namn. Till slut visade det sig att min mamma hade beställt allt möjligt i mitt namn och till och med tagit skuld med mina bankkoder. Det är en riktigt stor tröskel att rapportera ett brott som ens egen mamma har begått.”

 

  

”Det var en riktigt stor chock att hitta brev från indrivningsbyråer och utmätningar som min mamma hade gömt. Allt var i mitt namn. Till slut visade det sig att min mamma hade beställt allt möjligt i mitt namn och till och med tagit skuld med mina bankkoder. Det är en riktigt stor tröskel att rapportera ett brott som ens egen mamma har begått.”

 

 

”Mitt vuxna barns missbruksproblem orsakar mycket oro. Under åren har jag gjort mitt bästa för att stödja honom, inklusive att betala av narkotikaskulder. Jag lever i konstant rädsla och jag har till och med tagit på mig skulder för att själv överleva ekonomiskt. ”

”Mitt vuxna barns missbruksproblem orsakar mycket oro. Under åren har jag gjort mitt bästa för att stödja honom, inklusive att betala av narkotikaskulder. Jag lever i konstant rädsla och jag har till och med tagit på mig skulder för att själv överleva ekonomiskt. ”

Ekonomiskt våld efter skilsmässa

Det kan förekomma hot i samband med uppdelning av egendom, manipulation av gemensamma medel eller vägran att betala underhållsbidrag. Det kan handla om avsiktligt förlängande av rättsprocessen i samband med vårdnadstvister, förstörande av den andras eller gemensam egendom eller ekonomisk förföljelse.

”Innan vi skildes hann min make ta flera stora konsumtionslån. Minst hälften av dessa återstod för mig att betala. Efter skilsmässan hände det många gånger att min make inte kom till barnatillsyningsmannens möte när vi försökte komma överens om frågor som rörde vårdnaden om barnet, t.ex underhållsbidrag. Senare var jag tvungen att ständigt påminna och be min make om att betala underhållsbidraget, som han alltid ”glömde” att betala varje månad. Ibland gav han pengar i present till barnet, så jag kunde inte använda dem till vad de var avsedda för. Jag kan inte heller spara pengar på barnets konto eftersom min före detta make också har tillgång till det och jag är rädd att han ska rensa barnets konto. Han har gjort det förut. ”

 

”Innan vi skildes hann min make ta flera stora konsumtionslån. Minst hälften av dessa återstod för mig att betala. Efter skilsmässan hände det många gånger att min make inte kom till barnatillsyningsmannens möte när vi försökte komma överens om frågor som rörde vårdnaden om barnet, t.ex underhållsbidrag. Senare var jag tvungen att ständigt påminna och be min make om att betala underhållsbidraget, som han alltid ”glömde” att betala varje månad. Ibland gav han pengar i present till barnet, så jag kunde inte använda dem till vad de var avsedda för. Jag kan inte heller spara pengar på barnets konto eftersom min före detta make också har tillgång till det och jag är rädd att han ska rensa barnets konto. Han har gjort det förut. ”

 

Störande av arbete eller studier

Det kan röra sig om försvårande av den andras arbetsmöjligeter, begränsning av den andras arbets- eller studiemöjligheter eller ständigt störande på arbetsplatsen.

”Mitt ex var riktigt svartsjuk. Han gillade inte att jag arbetade i kundservice på en plats där jag träffade okända män varje dag. Mitt ex kunde besöka arbetsplatsen flera gånger om dagen och skickade meddelanden hela tiden. Om jag inte svarade direkt fick det konsekvenser. Exet lät mig inte använda vår gemensamma bil och han ville granska mina kontoutdrag för att se hur jag spenderade mina pengar. Han berättade heller aldrig för mig att han hade ett ganska stort arv, även detta blev klart för mig först efteråt.”

”Mitt ex var riktigt svartsjuk. Han gillade inte att jag arbetade i kundservice på en plats där jag träffade okända män varje dag. Mitt ex kunde besöka arbetsplatsen flera gånger om dagen och skickade meddelanden hela tiden. Om jag inte svarade direkt fick det konsekvenser. Exet lät mig inte använda vår gemensamma bil och han ville granska mina kontoutdrag för att se hur jag spenderade mina pengar. Han berättade heller aldrig för mig att han hade ett ganska stort arv, även detta blev klart för mig först efteråt.”