Projektet Känn det ekonomiska våldet

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem rf förverkligar det nationella projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners under tiden 1.5.2021 – 30.4.2024.

Kontaktuppgifter

Inom Känn det ekonomiska våldet -projektet betjänar vi rikstäckande både utsatta och professionella på svenska, finska och engelska.

Projektplanerare
Hanna Nylén
050 5838 321
hanna.nylen@violary.fi

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
Tarkk’ampujankuja 1
50100 Mikkeli

 

Projektarbetare
Tita Yli-Kätkä
050 340 9450
tita.yli-katka@vaasanturvakoti.fi

Vasa mödra- och skyddshem rf
Magasingatan 12
65100 Vasa

Ta kontakt

För hjälp kan du kontakta ETKLs medlemsföreningar för våldsarbete eller ditt eget välfärdsområdes social- och hälsovård. 

Om du som professionell behöver hjälp i klientsituationer angående ekonomiskt våld så kan du boka en konsultation här.

I samarbete