Projektet Känn det ekonomiska våldet

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem rf förverkligar det nationella projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners under tiden 1.5.2021 – 30.4.2024.

Kontaktuppgifter

Inom Känn det ekonomiska våldet -projektet betjänar vi rikstäckande både utsatta och professionella på svenska, finska och engelska.

Projektplanerare
Hanna Nylén
050 5838 321
hanna.nylen@violary.fi

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry
015 365 330 (må-fr kl 9-14)
Tarkk’ampujankuja 1
50100 Mikkeli

 

Projektarbetare
Tita Yli-Kätkä
050 340 9450
tita.yli-katka@vaasanturvakoti.fi

Vasa mödra- och skyddshem rf
Magasingatan 12
65100 Vasa

Ta kontakt

Du kan använda det här formuläret för att fråga om vårt projekt, ge feedback och kontakta oss. Vi strävar till att behandla alla kontakter så snart som möjligt.

För hjälp kan du kontakta ETKLs medlemsföreningar för våldsarbete eller ditt eget välfärdsområdes social- och hälsovård. 

Om du vill kan du berätta om din upplevelse av ekonomiskt våld för oss. Vi hör gärna om olika situationer relaterade till fenomenet och vi kan använda det för att öka medvetenheten om fenomenet.

Om du som professionell behöver hjälp i klientsituationer angående ekonomiskt våld så kan du boka en konsultation här.
    I samarbete