Att möta de som utsatts för ekonomiskt våld

Hjälp och arbetsverktygverktyg för professionella som möter utsatta

Att identifiera och ta itu med ekonomiskt våld kan verka utmanande, men varje myndighet och professionell har ett ansvar att reagera på våld. Den här sidan är för professionella som söker information, stöd och sätt att identifiera och hantera ekonomiskt våld och hjälpa den utsatta. Sidan för professionella expanderar och utbudet av verktyg växer allteftersom projektet fortskrider.

Ekonomiskt våld är en delvis dold form av våld som lätt överskuggas av andra former av våld. Det finns också en känsla av skam i samband med fenomenet, vilket kan vara en anledning till att man inte berättar om sin situation. Det kan vara utmanande för den utsatta att identifiera sin situation.

Att hantera ekonomiskt våld kan också verka utmanande för professionella eftersom medlen för att hjälpa är begränsade och det kan finnas strukturella hinder. Ofta kan den utsatta behöva mångprofessionell hjälp, eftersom de kan möta utmaningar relaterade till våld, hälsa, ekonomiska frågor och juridiska frågor.

Vi i projektet Känn det ekonomiska våldet hjälper också professionella att ta itu med fenomenet ekonomiskt våld. Om du behöver rådgivning i klientärenden kan du kontakta vår projektpersonal.

Att känna igen ekonomiskt våld

Att identifiera fenomenet i ditt eget kundarbete är utgångspunkten för allt. Ekonomiskt våld kan förekomma i nära relationer på många olika sätt. Våldsutövaren kan till exempel vara en make, ex-make, förälder, eget vuxet barn eller barnbarn, en vän eller någon annan person som är viktig för den som blir utsatt. Läs mer om former av ekonomiskt våld och ladda ner vår affisch. Om så önskas kan den också visas i kundutrymmet.

Att föra ekonomiskt våld på tal

Om du misstänker att din klient utsätts för ekonomiskt våld eller övergrepp är det viktigt att prata med honom eller henne. Pengarnas roll i familjen bör systematiskt efterfrågas, eftersom det ofta finns pengar bakom individers och familjers problem. Det är också en av de viktiga orsakerna bakom skilsmässor. Tvister om pengar tenderar att eskalera till mera allvarliga och hotfulla situationer än andra tvister. Ekonomiska problem ökar risken för självmord, och även bakom familjedödsfall ligger ofta ekonomiska problem.

Tips för att tala om ekonomiskt våld:

  • Säkerhet och konfidentialitet: Ta reda på och verifiera den utsattas säkerhetssituation och om hens situation innefattar andra former av våld, till exempel fysiskt eller psykiskt våld.
  • Lyssna och tro: Det är särskilt viktigt att lyssna noga på klienten, också mellan raderna, och tro vad hen säger. Situationen för en person som upplever ekonomiskt våld har ofta utvecklats till att vara mycket utmanande och ibland kan hens situation låta otrolig. Det är dock mycket viktigt att inte ifrågasätta, eftersom den utsatta kan vara arg över att hens situation inte tas på allvar. Eller så kanske hen berättar om sin situation för första gången efter decennier av tystnad. Den professionens reaktion har en betydande effekt på hur den utsatta är beredd att ta emot hjälp. Acceptera hens känslor och berätta att hen inte är ensam. Ekonomiskt våld är ett förvånansvärt vanligt men tyst fenomen. Var noga med att berätta att det ekonomiska våldet inte är klientens fel.
  • Guida klienten till hjälp: Eftersom den utsatta ofta behöver hjälp från flera professionella personer kan han eller hon redan ha sökt hjälp från många håll – varifrån han eller hon alltid har hänvisats till en ny professionell. Många utsatta rapporterar om nedslående erfarenheter av att söka hjälp och att de har lämnats ensamma i sin knipa. Om du behöver hänvisa klienten till en annan professionell, gör det ledsagande. Se till att den här personen kan hjälpa och ta emot klienten. Om det är möjligt kan du följa med.
  • Att tänka på angående nära relationer: personen som har upplevt våld i en närrelation är den bästa experten i sitt eget liv. Det är viktigt att förstå att den som upplever ekonomiskt våld kanske inte är beredd att vidta åtgärder för att förändra situationen omedelbart. Respektera det och kom ihåg att också sådd av det första fröet är ett steg framåt.

Hjälpande organisationer

De som upplever ekonomiskt våld har ofta ett behov av flera olika tjänster. Djungeln av hjälpare kan kännas utmattande. Försök att överväga den utsattas situation som helhet, gå brevid den utsattas sida för att hen ska få rätt hjälp. Du kan hitta hjälpsamma organisationer här. I projektet hjälper vi också både utsatta och professionella.

Skolning för professionella

Projektet utbildar professionella över hela landet att identifiera och hantera fenomenet ekonomiskt våld. Skolningen ges på finska och svenska. Kontakta vår projektpersonal för att fråga om kommande skolningar eller för att beställa ditt eget utbildningspaket för din organisation.