Hjälp - första stegen

Saker som du kan gör nu

Ekonomiskt våld innebär våld i hemmet där våldsutövaren försöker kontrollera eller utnyttja den andra ekonomiskt. Ekonomiskt våld syns inte utåt och lämnar inga fysiska spår. Det kan dock vara lika skadligt för den utsatta och orsaka långsiktiga konsekvenser.

Första stegen

Om du misstänker eller upplever ekonomiskt våld i din nära relation är det viktigt att inse att du inte är ensam. Ekonomiskt våld är inte heller ditt fel – det är våldsutövarens medvetna eller omedvetna beslut att skada och utnyttja dig ekonomiskt. Om du undrar om du upplever ekonomiskt våld i din relation kan svaret på dessa frågor hjälpa dig att bättre förstå din situation.

Håll dig själv och dina barn trygga. Ofta möter de som upplever ekonomiskt våld också andra former av våld, till exempel psykiskt och fysiskt våld. Om du behöver hjälp just nu, ring det allmänna nödnumret 112.

Om du undrar om det är säkert för dig att stanna hemma, kontakta skyddshemmet. Du kan också kontakta Nollinjen eller Brottsofferjouren.

Sök ekonomisk hjälp. Ta reda på vilka förmåner du har rätt till. Efter att ha upplevt ekonomiskt våld i närrelationen kan det vara utmanande att lämna relationen utan pengar. Kontakta kommunens vuxensocialarbete eller FPA. Du kan också få hjälp från Garantistiftelsen. Våga söka hjälp och stöd för din situation!

Sök expertråd angående pengar. Ring din kommuns ekonomi- och skuldrådgivning.

Det är viktigt att inte vidta åtgärder för att betala dina skulder innan du diskuterar med en kvalificerad skuldrådgivare, eftersom vissa skuldlösningar kan få allvarliga långsiktiga konsekvenser.

Du kan behöva vänta på ett möte med en skuldrådgivare. Om du håller på att lämna eller redan har lämnat ett våldsamt förhållande finns det saker du kan göra medan du väntar. Det här kan förhindra ytterligare ekonomiskt våld och det hjälper dig att gå mot en säker och självständig framtid.

 

Samla viktiga dokument

Försök att få en tydlig bild av din ekonomiska situation. Våldsutövaren kan ha dolt denna information, men försök att ta reda på vilka tillgångar, konton och skulder som finns i ditt namn. Försök att ta reda på om du har ägendom, som till exempel en bil eller besparingar? Finns det skulder i ditt namn, till exempel kreditkort, bostadslån eller andra lån? Om du bor på hyra så är hyresavtalet i ditt namn? Är du ansvarig för räkningarna? Har du ett bankkonto i ditt namn?

Försök att få tillgång till viktiga dokument. Se till att du kan göra detta säkert. Du kan behöva kopior av dokument till exempel för att få förmåner, öppna ett bankkonto eller om du börjar ett nytt jobb. Viktiga dokument inkluderar ditt och ditt barns pass, körkort, personnummer, kontouttdrag, kreditkortsinformation, dokument som rör bostadsägande eller hyresavtal, el- och vattenräkningar i ditt namn, lönespecifikationer och information om eventuella förmåner du fått.

Det kan vara en bra idé att förvara dessa dokument hos en pålitlig vän eller familjemedlem istället för hemma ifall våldsutövaren bor där. Om du inte på ett säkert sätt kan få tillgång till originaldokumenten så kan skannade kopior, bilder eller skärmdumpar av dokumenten också vara användbara.

 

Skydda ditt bankkonto

Om du kan göra det på ett säkert sätt så öppna ett nytt bankkonto. Om du inte redan har ett bankkonto i ditt eget namn så är detta ett viktigt steg för att du ska kunna få förmåner eller löner och betala dina räkningar.

Om du har haft ett gemensamt konto med våldsutövaren eller vet vilken bank han har ska du öppna ett konto vid en annan bank. I och med detta undviker du risken för att våldsutövaren kommer att kunna använda din nya adress.

Frys gemensamma konton. Om du har ett gemensamt bankkonto med våldsutövaren kan du be banken att frysa kontot. Detta kan vara en mycket viktig åtgärd för att förhindra att våldsutövaren tar ut alla pengar från kontot eller orsakar skuld. Du kanske vill ta ut pengar innan kontot blir fryst, eftersom du inte kommer att kunna göra det när kontot väl är fryst. Att öppna kontot på nytt kräver samtycke från alla kontoinnehavare. Genom att använda ett gemensamt konto kan våldsutövaren få reda på var du befinner dig (till exempel via kontoutdrag). Fundera dock noga över om frysning av kontot kan orsaka ytterligare svårigheter.

Ändra PIN -koder och lösenord. Om du tror att våldsutövaren har tillgång till din nätbank eller att hen kan gissa din PIN -kod eller lösenord så ändra dem. Tänk på att hen förmodligen vet till exempel ditt födelseår, din mammas flicknamn och ditt husdjurs namn, så försök att använda PIN -koder och lösenord som hen inte kommer att tänka på.

Ta bort din partner om hen är listad på ditt kreditkort. Om våldsutövaren är en sekundär kortinnehavare till ditt konto så kan du ringa kortutgivaren och be dem ta bort hen. På samma sätt kan du ta bort dig själv som sekundär kortinnehavare om du har tillgång till ett kreditkort i din partnerns namn.

 

Mot ekonomisk trygghet

Även om dessa åtgärder kanske inte ger en långsiktig lösning så kan de hjälpa dig att få mer information och hantera din situation. De kan hjälpa dig att förhindra ytterligare ekonomiskt våld och kan hjälpa dig att vara säkrare. Var noga med att vidta dessa åtgärder endast om du är säker på att det är säkert för dig att göra det och inte kommer att orsaka ytterligare skada.

Om du är utsatt för ekonomiskt våld så kom ihåg att du är inte ensam. Vi har information som kan hjälpa dig att ta stegen mot ett liv i säkerhet där du själv hanterar din egen ekonomi.