Lämna inte ensam, sök hjälp!

Hjälp till dig som blir utsatt för ekonomiskt våld

Upplever eller misstänker du ekonomiskt våld eller ekonomiskt utnyttjande i din närrelation?

Mår du dåligt i din parrelation eller annan nära relation, men du vet inte om det är frågan om ekonomiskt våld?

Vi kan ge dig stöd och diskussionshjälp.

Du kan kontakta oss via telefon eller e -post. Vi erbjuder också mottagningstider för hela landet på distans (på finska och svenska) och personliga möten i mån och möjlighet av coronaläget. Vi finns i Vasa och i St Michels.

Kontaktinformation hittar du här.