Test och uppgifter

Test och uppgifter

Ekonomiskt våld förekommer i många olika former och i olika nära relationer. Ekonomiskt våld ses oftast som en våldsform i parförhållanden med det kan också förekomma gentemot till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Observera att poängen som testet ger endast är vägledande och det ger ingen absolut slutsats om risken för ekonomiskt våld. Även om dina poäng inte är höga kan du fortfarande uppleva våld och behöva hjälp och stöd i din situation.

Testa om det förekommer ekonomiskt våld i din närrelation. Testet är utfört i samarbete med Förbundet för mödra- och skyddshem.