Projektets syfte

Vi ökar medvetenheten kring fenomenet ekonomiskt våld och utvecklar professionellas kunnande. Vi underlättar helhetssituationen och tillgång till hjälp för de utsatta. Vi ökar förståelsen för frågor kring ekonomiskt våld och lyfter fram behovet av förändringar i hjälpstrukturer och -metoder.

Projektets samarbetspartners

Projektet genomförs tillsammans med regionala och nationella samarbets- och utvecklingspartners. Vi har också ett nära samarbete med de som blivit utsatta för ekonomiskt våld. Vi vill göra deras röster hörda för professionella och beslutsfattare. Det är viktigt att man kan prata högt om ekonomiskt våld så att de som upplever det kan få exakt den hjälp de behöver i sin situation.

Samarbetspartners

Projektets personal

Viola – väkivallasta vapaaksi ry och Vasa mödra- och skyddshem ry förverkligar det nationella projektet tillsammans med flera andra samarbetspartners under tiden 1.5.2021 – 30.4.2024. Projektet har två projektarbetare, en från vardera förening.

Projektarbetarna

Lämna inte ensam. Hjälp finns att fås.

Lämna inte ensam.
Hjälp finns
att fås.