Pro gradu -avhandling om kvinnors överlevnad

Vid Lapplands universitet har en ny intressant pro gradu -avhandling blivit klar. Kati Franttis avhandling (2024) handlar om kvinnors överlevnad efter ekonomiskt våld i parförhållanden och efter separation: Taloudellista väkivaltaa..